VvE-bestuurders opgelet: het belang van een deugdelijke administratie

In deze zaak werd een voormalig bestuurder van de VvE door de VvE aangesproken wegens onbehoorlijk bestuur. De bestuurder had, kort gezegd, een potje gemaakt van de administratie. Omdat veel administratie ontbrak, was de eerste stap van de VvE om deze boven water te halen. Toen de bestuurder de ontbrekende gegevens eenmaal had verstrekt, werd duidelijk dat hij sommige posten onterecht had betaald. Daarnaast waren vorderingen niet tijdig verhaald bij debiteuren, waardoor deze waren verjaard. De VvE sprak de bestuurder aan voor de schade die hierdoor was ontstaan.

De rechtbank wees de vordering toe. Het optreden van de bestuurder werd gekenmerkt door structurele nalatigheden en grove onnauwkeurigheden. Volgens de rechtbank had hij hiermee zijn taken in hoge mate veronachtzaamd en kon hem daarvan een ernstig verwijt worden gemaakt.

Wilt u de uitspraak zelf lezen? Dat kan hier.

vrouwe justitia

Auteur

mr. Mart (M.O.) Thijsen

Gepubliceerd op

23-04-2021

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht | Vastgoedrecht