Warmtepompen en geluidsoverlast

Steeds meer mensen kiezen voor een warmtepomp. Dat kan om uiteenlopende redenen een goede keuze zijn. Voor buren kan het echter een drama zijn. Warmtepompen kunnen enorm veel geluid produceren en daardoor voor overlast zorgen. Ik heb daar vorig jaar en dit jaar uitvoerig over moeten procederen. Er was eigenlijk nog geen jurisprudentie over de vraag of warmtepompen in burenkwesties onrechtmatige geluidsoverlast veroorzaken. Die is er nu wel, zowel van de rechtbank als van het gerechtshof.

Elke zichzelf respecterende installateur (en ook eigenaar) weet inmiddels dat de plek waar de pomp wordt geplaatst cruciaal is. Over het geluid van warmtepompen is veel gepubliceerd. Iedereen weet inmiddels (althans, behoort te weten) dat de plek waar de pomp gesitueerd wordt cruciaal is voor de (nacht)rust.  De wetgever heeft het probleem ook ingezien en heeft daarom het Bouwbesluit gewijzigd. Vanaf 1 april 2021 mag een warmtepomp niet meer dan 40dB (decibel) op de erfgrens veroorzaken.

De buurvrouw van mijn cliënten had haar pomp (vóór 1 april 2021) evenwel zo ver mogelijk van haar eigen woning laten plaatsen en zo dicht mogelijk op de erfgrens met de buren en dan ook nog eens in een nis. Zij wilde de pomp namelijk zelf niet zien en zeker niet horen. Een nis werkt ook nog eens als een klankkast, met als gevolg dat het geluid in alle hevigheid op het perceel van mijn cliënten te horen was. De pomp draaide continu op volle toeren, aangezien er een buitenzwembad mee verwarmd moest worden. Dag en nacht, 24 uur per dag. Professionele metingen toonden aan dat het geluid op de erfgrens meer dan 50dB bedroeg en er geregeld zelfs uitschieters van boven de 60dB waren.

De buurvrouw weigerde iets aan het probleem te doen. Zij was van mening dat haar pomp nauwelijks kabaal maakte, vertikte het om deze ‘s nachts uit te zetten, of om de pomp te verplaatsen en zelfs om er een geluidsisolerende kast omheen te plaatsen en er dempers onder te zetten. Ook weigerde zij elke vorm van overleg. Er resteerde daarom helaas niets anders dan te gaan procederen. Bij de rechtbank kregen mijn cliënten gelijk. De buurvrouw ging in hoger beroep, maar ook bij het gerechtshof hebben mijn cliënten de procedure gewonnen.

Het hof heeft geoordeeld dat de warmtepomp onrechtmatige geluidsoverlast veroorzaakt en dat er sprake is van ernstige geluidshinder. Dit, vanwege de aard, de ernst en de duur van het lawaai, de gezondheidsschade die het bij mijn cliënten veroorzaakt en de weigerachtige houding van de buurvrouw om maatregelen te treffen. Daarnaast speelde de nieuwe norm van 40dB uiteraard ook een grote rol. De buurvrouw is veroordeeld tot het treffen van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de overlast stopt en mijn cliënten hun (nacht)rust weer terug hebben.

Als u de uitspraak wilt lezen dan is deze hier te vinden.

Dit is dus zeer goed nieuws voor iedereen die last heeft van de warmtepomp van de buren.

Mocht u ook in een soortgelijke situatie zitten en geluidsoverlast ondervinden van de pomp van uw buren, neemt u dan contact met mij op.

Ik ben bereikbaar op 06-29293638 of per mail op stegeman@benkadvocaten.nl.

mr. Elizabeth Stegeman

geluidsoverlast.jpg

Auteur

mr. Elizabeth (W.E.A.) Stegeman

Gepubliceerd op

29-11-2022

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht