Huurrecht

Bij BENK hebben we ruime ervaring op het gebied van het huurrecht. Een aantal van onze advocaten is opgeleid tot huurrechtspecialist. Zij hebben een brede en gevarieerde praktijk in dit rechtsgebied, verzorgen diverse cursussen en in house trainingen, schrijven geregeld publicaties over uiteenlopende huurrechtelijke kwesties én kennen de markt.

Onze specialisten zijn volledig thuis in de regels van zowel bedrijfsruimte als woonruimte. BENK staat naast u en denkt met u mee, of u nu een bedrijfspand verhuurt of huurt. 

Ook heeft BENK ruimschoots ervaring in het adviseren aan en procederen voor woningcorporaties.

Wonen en werken kan (plots) een complexe situatie opleveren. Huurders en verhuurders hebben te maken met een groot aantal rechten en plichten. Vaak gaat dat min of meer vanzelf  en levert dat in de meeste gevallen geen problemen op. Pas als er iets bijzonders aan de hand is, kan de steun van een goede advocaat nodig zijn. Die kijkt dan samen met u naar de regels en de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst en zoekt naar de beste oplossing. Deze kan gelegen zijn in het contract en de algemene voorwaarden of in de wet. Het is dan van groot belang dat u wordt bijgestaan door een advocaat die volledig thuis is in de diverse huurrechtelijke contractuele en wettelijke regelingen. 

Ondervindt u problemen bijvoorbeeld op het gebied van betalingsachterstanden, (achterstallig) onderhoud, overlast, een (onverwachte) beëindiging van het huurcontract, leegstand van uw bedrijfspand of woning, een aanpassing van de huurprijs, criminele activiteiten in het gehuurde, renovatie, verboden onderhuur of een niet correcte oplevering, onze specialisten staan voor u klaar.

Ook als u twijfels heeft bij het ondertekenen van een huurcontract of als deze nog voor u opgesteld moet worden, dan helpen onze advocaten u graag bij het uitleggen van de overeenkomst of het opstellen van een nieuwe overeenkomst. Zeker bij bedrijfsruimte geldt dat de wet veel regelend recht kent, hetgeen betekent dat u daar in uw contract van af mag wijken. Dan is het belangrijk dat uw advocaat zowel deze regels als de markt kent, zodat er een voor u optimaal huurcontract tot stand komt.

Meer weten? Neem contact op met een van onze advocaten huurrecht, te weten mr. Elizabeth Stegeman of mr. Peter Bakker