mr. Peter (P.T.) Bakker

Advocaat en curator sinds 1990. Oprichter van BENK Advocaten. Troubleshooter voor ondernemingen. Gespecialiseerd in het insolventie- en ondernemingsrecht en huurrecht. Vertrauensanwalt der Österreichischen Botschaft Den Haag.

Ondernemers en instellingen die problemen willen voorkomen hebben aan Peter Bakker een effectief klankbord met brede ervaring. Ook als die problemen er al zijn biedt hij passende oplossingen, zo nodig door een procedure, reorganisatie, herstructurering (WHOA) of sanering. Overnames en beëindigingen van ondernemingen leidt hij in goede banen. De rechtbank benoemt hem regelmatig tot curator in (grote) faillissementen en hij is beschikbaar als herstructureringsdeskundige en observator. Voor de Oostenrijkse Ambassade Den Haag geldt hij als vertrouwensadvocaat. Tenslotte heeft Peter ruime kennis en ervaring in de huurrecht-praktijk (bedrijfsruimten).

Opleidingen:

 • Specialisatieopleiding Faillissementsfraude 2022-2023 (Kennisplatform Insolventiefraude)
 • Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige 2021 (Juridisch PAO Leiden)
 • Opleiding Governance voor Commissarissen & Bestuurders 2020 (Wagner Graduate School)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht (Grotius/Insolad)
 • Financiële Economie voor curatoren (Grotius/Insolad/EUR)
 • PAO Insolventierecht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen

Huidige nevenactiviteiten en lidmaatschappen:

 • Honorair Consul van de Republiek Oostenrijk voor Groningen, Drenthe en Friesland
 • Vertrauensanwalt der Österreichischen Botschaft Den Haag
 • Lid van specialistenvereniging Insolad
 • Lid van INSOL Europe
 • Lid van de Curatorenkring Groningen
 • Lid Comité van Aanbeveling Wiener Bal
 • Lid van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord

Publicaties:

 • ‘Huurbescherming in insolventiesituaties’ in Huurbescherming Doorgeslagen?,  F.T. Oldenhuis c.s., Boom Juridisch 2016
 • ‘Huur van bedrijfsruimte’ in Praktijkaspecten Vastgoed, F.J.M. de Kousemaeker c.s., diverse drukken, Wolters-Noordhoff

Talen:

 • Engels
 • Duits

Rechtsgebiedenregister:
Peter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is Peter verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.