mr. Peter (P.T.) Bakker

Advocaat en curator sinds 1990. In 1996 mede-oprichter van BENK Advocaten.  
Gespecialiseerd in het insolventierecht. 

Peter wordt regelmatig benoemd tot curator in grote faillissementen en tot bewindvoerder in surseances van betaling. Hij staat met name ondernemers en ondernemingen bij die in financiële problemen zijn geraakt, bijvoorbeeld bij een reorganisatie, herstructurering, (schulden)sanering of overname. 

Vanwege zijn ervaring in het Huurrecht (bedrijfsruimten) is Peter als adviseur aan de secties Vastgoedrecht en Huurrecht verbonden. 


Opleiding:

 • Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Financiële Economie voor curatoren (Grotius/Insolad/EUR)
 • PAO Insolventierecht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen

 Nevenactiviteiten:

 • Honorair Consul van de Republiek Oostenrijk voor Groningen, Drenthe en Friesland
 • Lid van de Raad van Toezicht, Stichting Het Groninger Landschap
 • Lid van de Faillissementscommissie, Rechtbank Noord-Nederland
 • Lid van de Curatorenkring Groningen
 • Lid van specialistenvereniging Insolad
 • Lid van INSOL Europe
 • Lid Comité van Aanbeveling Wiener Bal
 • Lid van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord
 • Erelid Groningen Zwemsportvereniging TriVia

Talen:

 • Engels
 • Duits