mr. Jan Pieter (J.P.) Dijstelberge

Advocaat, curator en ondernemer in hart en nieren.

Complexe bedrijfsprocessen in goede banen leiden zonder de ondernemer uit het oog te verliezen.

Overnames en fusies zijn belangrijke momenten in het bestaan van de onderneming. De ondernemer staat dan voor een besluit dat vaak niet meer terug te draaien is. Indien u Jan Pieter Dijstelberge in een vroeg stadium bij de ontwikkelingen betrekt, dan kan hij zijn kennis en kunde voor uw bedrijf beter inzetten.

Stel, u krijgt uw betalingen niet meer rond. Schakel dan direct de hulp van een advocaat in, want een faillissement kan vaak voorkomen worden.
Vooral wanneer u op tijd en adequaat reageert. Jan Pieter helpt u bijvoorbeeld met het opzetten van een reorganisatie of een crediteurenakkoord. En wanneer een faillissement onafwendbaar is, kan hij u hierin begeleiden.

Opleidingen

 • Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen RUG
 • Specialisatieopleiding faillissementsrecht (PAO Universiteit Groningen)
 • Grotius Academie Specialisatieopleiding Insolventierecht
 • Grotius Academie Specialisatieopleiding Financiële Economie voor curatoren

Rechtsgebiedenregister
Jan Pieter Dijstelberge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde Van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk, civiel recht
 • Insolventierecht, faillissementsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde Van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Lidmaatschappen

 • Insolad
 • Rotaryclub Veendam
 • VOC (Veendammer Ondernemers Compagnie)

Talen

 • Engels
 • Duits

Functie

Advocaat & curator

Specialiteit

Insolventierecht

E-mail

dijstelberge@benkadvocaten.nl

Telefoon

050 – 544 53 95

Connect

Volg op LinkedIn