Insolventierecht

Insolventie is de juridische term voor alles wat te maken heeft met betalingsproblemen. Denk aan een faillissement, surseance van betaling in het geval van bedrijven. Of bij particulieren: de regels in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 

Maar dat is - gelukkig - lang niet alles. Wie op tijd maatregelen neemt, kan erger voorkomen. Liefst al op het moment dat de eerste financiële zorgen zich aankondigen, nog voordat het uitzichtloze problemen worden.
Een goede advocaat kan op zo'n keerpunt veel voor u betekenen. We treden in veel gevallen op ter voorkoming, dus niet alleen om 'puin te ruimen' als het al te laat is.

We geven advies als u een herstructurering of koerswijziging van uw bedrijf nodig vindt. In de (wettelijke) mogelijkheden en procedures om een problematische schuldlast te saneren zijn wij volledig thuis. We kiezen de verstandigste weg om uw bedrijf op een gezonde manier te laten voortbestaan. Misschien met noodzakelijke afvloeiing van personeel, wat onvermijdelijk weer nieuwe arbeidsrechtelijke vragen oproept.

Samen voorkomen we netelige kwesties als (bestuurders)aansprakelijkheid, problemen met banken, misschien zelfs een totale (schulden)sanering van uw onderneming. Op al die terreinen geven we veel advies, als het moet starten we een procedure.

Regelmatig worden wij door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling.
 
Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten mr. Peter Bakkermr. Arnold Gras, mr. Mart Thijsen of mr. Jan Pieter Dijstelberge. Arbeidsrechtelijke kwesties in faillissementen worden behandeld door mr. Ben Kievitsbosch