Tweede Kamer neemt Wet Homologatie Onderhands Akkoord aan

Op 26 mei 2020 is de WHOA met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer. Wat wordt er nu precies mogelijk met de WHOA?

Wanneer een onderneming  redelijkerwijs zijn schulden niet meer kan betalen, kan zij de schuldeisers en aandeelhouders een akkoord aanbieden. Dit akkoord voorziet dan in een wijziging van de rechten van de schuldeisers. Het akkoord kan uiteindelijk door de rechtbank verbindend worden verklaard.

De inhoud van het akkoord is in grote mate vrij en flexibel, zo blijkt uit het wetsvoorstel. Een uitzondering daarop is het feit dat het akkoord geen wijziging kan brengen in de rechten die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten. Afgezien daarvan kunnen schulden in het akkoord worden verminderd, volledig tot nul gereduceerd of uitgesteld. Ook is omzetting van schulden in aandelen mogelijk.

Wanneer de schuldeisers zich in ongelijke posities bevinden, worden zij onderverdeeld in verschillende klassen. Hiervoor dient te worden gekeken naar de rechten die de schuldeisers in een faillissementssituatie zouden hebben of de rechten die zij op basis van het akkoord aangeboden krijgen.

De schuldeisers waarvan de rechten door het beoogde akkoord gewijzigd worden moeten stemmen over het akkoord. Wanneer minstens één van de klassen van schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd, kan de rechtbank worden verzocht om het akkoord verbindend te verklaren. Tot aan de  zittingsdatum kunnen de stemgerechtigde schuldeisers tegen het akkoord opkomen. De rechter zal vervolgens een beslissing geven. Het verzoek zal worden toegewezen, tenzij zich een weigeringsgrond voordoet. De weigeringsgronden worden expliciet in de wet opgenomen. Zo zal de rechter het verzoek moeten afwijzen indien naar zijn oordeel geen sprake is van een onvermijdelijke insolventie. Andere weigeringsgronden zijn bedrog bij de totstandkoming van het akkoord of onvoldoende waarborg dat het akkoord zal worden nagekomen.

Ter verzekering van een goede begeleiding bepaalt de WHOA dat de regie van de totstandkoming van het akkoord bij een aan te stellen herstructureringsdeskundige ligt. Dit zal meestal een insolventierechtspecialist zijn.

Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. Op 9 juni 2020 vindt het voorbereidend onderzoek door een Kamercommissie plaats. Vervolgens zal het wetsvoorstel plenair behandeld worden. Omdat met de WHOA het reorganiserend vermogen van ondernemingen wordt versterkt, wordt gehoopt dat de wet zo snel mogelijk ingevoerd wordt. Wij houden je uiteraard op de hoogte van de voortgang.

Dreig jij als ondernemer als gevolg van de huidige omstandigheden in financiële problemen te komen? Dan denken de insolventierechtspecialisten van BENK Advocaten graag met je mee over de beste aanpak. Voor advies kun je bellen met mr. Peter Bakker of met mr. Arnold Gras.

tweede kamer

Auteur

mr. Peter (P.T.) Bakker

Gepubliceerd op

05-06-2020

Rechtsgebieden

Insolventierecht | Ondernemingsrecht