Vaccins tegen onnodige corona-faillissementen (deel 2)

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (WHOA)

De huidige crisis is voor de overheid ook aanleiding om vaart te maken met enkele belangrijke wetsvoorstellen, die ondernemers door deze crisis kunnen helpen. Een van die wetsvoorstellen betreft de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Hoewel de wet nu nog niet is aangenomen, kan het haar schaduw (in positieve zin) al wel vooruit werpen.

De WHOA is gericht op bedrijven die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar nog wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Met de nieuwe wet, die geïmplementeerd zal worden in de Faillissementswet, moet het mogelijk worden om de rechtbank een aan de schuldeisers aangeboden onderhands akkoord goed te laten keuren (homologeren). Ook de schuldeisers die niet met het voorstel akkoord willen gaan, zijn hier vervolgens aan gebonden.

Het is al mogelijk om in faillissement een dwangakkoord aan te bieden, maar met deze wet wordt dit ook buiten faillissement mogelijk. Dit biedt een uitkomst voor ondernemingen die in essentie gezond zijn, maar met een problematische schuldenlast kampen. Door een herstructurering van de schulden kan een faillissement en de daardoor ontstane maatschappelijke schade worden voorkomen. De onderneming kan door blijven draaien en werkgelegenheid blijft behouden. De regeling biedt de praktijk dan ook een instrument die het, bij uitstek in onzekere tijden als deze, goed kan gebruiken.

 

Versnelde inwerkingtreding per 1 juli 2020

Eerder deze maand stuurden insolventierechtspecialisten een open brief aan het kabinet met de oproep het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (WHOA) met spoed aan te nemen. Inmiddels heeft het kabinet de WHOA op een lijst met spoedeisende wetsvoorstellen opgenomen. Doel is dat binnen twee maanden een plenaire behandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt en dat de wet per 1 juli 2020 in werking treedt.

 

Anticiperen op de WHOA

In ons recht kunnen bijna aangenomen wetten al invloed hebben op de huidige rechterlijke beslissingen. Er wordt dan geanticipeerd op een wetsvoorstel. Op die wijze zal ook de WHOA nu al van nut kunnen zijn voor ondernemers die in financiële problemen verkeren.

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de invoering van deze wet.

Dreig jij als ondernemer als gevolg van de huidige omstandigheden in financiële problemen te komen? Dan denken de insolventierechtspecialisten van BENK Advocaten graag met je mee over de beste aanpak. Voor advies kun je bellen met mr. Peter Bakker of met mr. Arnold Gras

faillissement

Gepubliceerd op

02-04-2020

Rechtsgebieden