BVG Infra B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 14 december 2021 is de besloten vennootschap BVG Infra B.V., gevestigd te (9697 SX) Blijham aan de Korte Schoor 3, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80017614, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.  

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan