Arbeidsrecht

Een goede verstandhouding is van groot belang voor werkgevers en werknemers. Daar kan de werksfeer aan bijdragen, maar zeker ook gezonde en duidelijke afspraken, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst en - zoals dat zo vaak gaat - ongeschreven afspraken. Allebei mensenwerk, dus allebei 'foutgevoelig'. 
De wettelijke regels van het arbeidsrecht zijn daarom onmisbaar als houvast, voor beide partijen.

Voorkomen is altijd beter dan genezen, ook in het arbeidsrecht. Soms letterlijk 'genezen', want conflicten over arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Vervelend voor de werknemer, nadelig voor de productiviteit.
Duidelijke afspraken, zwart-op-wit, meteen vanaf het begin van de samenwerking, geven helderheid en rust.

Daarom besteden we bij BENK Advocaten bewust veel aandacht aan advisering en begeleiding, bijvoorbeeld bij het opstellen van een individuele arbeidsovereenkomst, of het algemene arbeidsreglement.
Ook in onvoorziene omstandigheden moet alles correct voorbereid zijn: een sociaal plan bij een reorganisatie, de vraag hoe u omgaat met ziekmeldingen en re-integratieverplichtingen als werkgever. 
Nog een taak waar een goede advocaat van toegevoegde waarde kan zijn: onderhandelingen bij een voorgenomen ontslag. Als de situatie - om wat voor reden dan ook - leidt tot een procedure bij de rechter, staan we u daadkrachtig bij.

We treden regelmatig op voor werkgevers en instellingen, maar we staan met dezelfde betrokkenheid ook individuele werknemers van bedrijven of ambtenaren bij.

Meer weten? Neem contact op met onze advocaten arbeidsrecht mr. Ben Kievitsbosch of mr. Elizabeth Stegeman.