Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 28 mei 2019 is de besloten vennootschap MacBeauty B.V., gevestigd te (9727 DL) Groningen aan de Rozenburglaan 15 /3, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53543068, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan