Bij vonnis van de rechtbank Assen, d.d. 11 mei 2010, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pool Logistics B.V., gevestigd te (9561 LH) Ter Apel, aan de Boslaan 4,  in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan