The Slimming Clinic B.V. (29-10-2019)

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 29 oktober 2019 is de besloten vennootschap The Slimming Clinic B.V., gevestigd te (9712 EE) Groningen aan de Oude kijk in 't Jatstraat 71, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57075654, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.