Vaccins tegen onnodige corona-faillissementen (deel 4)

In veel gevallen zal een onder de WHOA aangeboden akkoord een klassenindeling van schuldeisers bevatten. Dit is het geval wanneer de schuldeisers niet in een vergelijkbare positie verkeren, bijvoorbeeld omdat zij in een faillissementssituatie verschillende rechten hebben.

Wat heeft een dergelijke klassenindeling nu tot gevolg? In de eerste plaats dat iedere klasse een voorstel krijgt dat is toegespitst op de rechten van de schuldeisers in die klasse. De klassenindeling wordt onder andere gebaseerd op de rang van de vorderingen die de schuldeisers hebben. Zo vormen concurrente schuldeisers en preferente schuldeisers ieder een eigen klasse. Hetzelfde geldt voor schuldeisers met een zekerheidsrecht als pand of hypotheek. Aan iedere klasse wordt een voorstel gedaan dat in de eerste plaats gebaseerd is op deze rangorde.

Onlangs werd het wetsvoorstel nog aangepast ten behoeve van de “kleinere” schuldeisers. Kort gezegd dient de rechter goedkeuring van het akkoord achterwege te laten als de leden van die schuldeisersklasse minder dan 20% van hun vordering krijgen aangeboden en die klasse niet met het akkoord heeft ingestemd. Hiermee wordt beoogd de gewone handelscrediteuren een zekere minimumbescherming te bieden. In de praktijk zal dit er toe kunnen leiden dat van de rangorde tussen schuldeisers wordt afgeweken wanneer er niet genoeg waarde beschikbaar is om iedere klasse 20% te bieden. Hoger gerangschikte klassen zullen dan op hun vordering moeten inleveren zodat toch aan dit vereiste van minimumbescherming kan worden voldaan.

Over het wetsvoorstel valt veel te zeggen. Houdt u daarom onze website in de gaten voor verdere updates over dit onderwerp.

Ons kantoor heeft veel kennis over insolventie in huis. Dreigt u in financiële problemen te komen? Dan denken de ervaren insolventierechtspecialisten van BENK Advocaten graag met u mee over de beste aanpak. Voor advies kunt u bellen met mr. Peter Bakker of met mr. Arnold Gras.

 

faillissement

Auteur

mr. Mart (M.O.) Thijsen

Gepubliceerd op

30-09-2020

Rechtsgebieden

Insolventierecht